Image_1

 

 

Monitieteistä tutkimusta keskittyen aivotoiminnan muutoksiin kehityksen, ikääntymisen, oppimisen ja erilaisten interventioiden myötä.

Monitieteinen Aivotutkimuskeskus

Jyväskylän yliopiston Monitieteinen Aivotutkimuskeskus (Jyväskylä Centre for Interdisciplinary Brain Research) on vuonna 2012 perustettu monitieteinen tutkimuskeskus, joka on sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Keskuksen piirissä työskentelee tutkijoita useista eri tiedekunnista.

Keskeisiä tutkimuslinjoja ovat oppiminen ja sen ongelmat, oppimista tukevat psykologiset ja pedagogiset interventiot, musiikin, liikunnan ja fyysisen harjoittelun sekä erilaisten terapioiden ja muiden interventioiden vaikutukset ihmisen ja aivojen toimintaan. Aivotoiminnan muutoksen kuvaaminen, muuttuvat aivot, on eri tieteenaloja yhdistävä teema.

Aivotutkimuslaboratorioon on sijoitettu kansainvälisesti ensiluokkainen aivotutkimusteknologia yliopiston tutkijakunnan sekä yhteistyöverkostojen käyttöön, keskeisenä uutena hankintana aivomagneettikäyrä, magnetoenkefalografia (MEG). MEG-laite sijaitsee Mattilanniemen Kärki-kiinteistössä, laitteisto on otettu käyttöön keväällä 2015.

 

facebook