MEG-laboratorio

meg_kuva_jyuAivomagneettikäyrä (magnetoenkefalografia, MEG) mittaa aivojen sähköisestä toiminnasta syntyviä heikkoja magneettikenttiä. Sen avulla on mahdollista tutkia aivojen toimintaa millisekuntien ajallisella tarkkuudella. MEG:llä voidaan tutkia aivoaktivaation ajoittumista yksittäisen aivoalueen sisällä, seurata aktivaation etenemistä alueelta toiselle ja havainnoida aivoalueiden välistä vuorovaikutusta eri tehtävien aikana.

Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen MEG-laboratorio on varusteltu monipuolisesti erilaisilla stimulointi- ja seurantalaitteilla. Suunnitteluvaiheessa on huomioitu erityisesti Jyväskylän yliopiston painopistealueet, mutta laboratoriota voidaan muunnella tutkijoiden ja tutkimuksen tarpeet huomioon ottaen. Laboratorion stimulaatiomahdollisuudet kattavat melkein kaikki ihmisaistit ja vasteita voidaan tallentaa monella eri tavalla. Monitorointilaitteiden avulla koehenkilöiden käyttäytymistä voidaan seurata monipuolisesti. Kaikki laboratoriolaitteet on valmistettu tai muokattu erityisesti sopimaan magneettisesta hälystä vapaaseen MEG-tilaan.


Viime aikoina on julkiseen keskusteluun noussut mm. aivoterveyden huomioiminen työelämässä. Tutkimukselle on erityisen tärkeää myös elämänkaaren alkuvaihe, aivojen kehityksen lainalaisuudet, kun suunnitellaan kasvatuksen ja opetuksen suuntalinjoja. Laitteella on myös kliinistä käyttöarvoa esim. paikannettaessa epilepsiakohtausten syntypaikkaa ennen neurokirurgisia toimenpiteitä. Uusia sovelluksia aivosairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon kehitetään jatkuvasti.

MEG-laite on sijoitettu Mattilanniemen Kärki-kiinteistöön ja se otettiin käyttöön kevällä 2015.

Avaa varauskalenteri