Active, Fit and Smart – Effects of physical activity and fitness on the cognitive prerequisites of learning (AFIS)

Tietoyhteiskunnan kehityksen myötä ihmisten elämäntapa on muuttunut, ja päivittäisen liikunnan määrä on vähentynyt. Fyysisen terveyden lisäksi liikunnalla on osoitettu mahdollisia vaikutuksia myös kognitiiviseen toimintakykyyn, mm. oppimiseen ja koulumenestykseen. Liikunnan ja fyysisen kunnon on osoitettu hidastavan/ehkäisevän ikääntymiseen liittyviä aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Systemaattinen tutkimustieto liikunnan vaikutuksista lapsen aivoihin ja erityisesti oppimisen neuraaliseen taustaan on kuitenkin vähäistä.

Tutkimuksessa selvitetään fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteyttä oppimisen taustalla oleviin aivojen rakenteellisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmenetelminä käytetään magneettikuvausta (MRI) ja magnetoenkefalografiaa (MEG). Näiden menetelmien avulla saadaan tarkkaa tietoa aivojen anatomisista rakenteista ja hermoyhteyksistä sekä aivojen toiminnasta. Tutkimuksen päämääränä on tuottaa liikunnan aivovaikutuksista tietoa, jota voidaan hyödyntää tieteellisen kentän lisäksi myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mm. perusopetuksen suunnittelussa.

Rahoitus

  • Suomen Akatemia (TULOS), 1,5 M€

Tulokset

Projektiryhmä