Yhteistyö

Jyväskylän Monitieteisen Aivotutkimuskeskuksen ympärille rakennetaan monialaista soveltavan tutkimuksen verkostoa. Tutkimustoiminta tähtää aivojen toiminnan ja käyttäytymisen välisen yhteyden ymmärtämiseen laajan poikkitieteellisesti ja sen toimintaan on haluttu kytkeä alusta saakka myös yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Tutkimuskeskus muodostaa kiinteän yhteistyöverkoston Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä yliopiston tutkimusta sivuavien tutkimusinstituuttien Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES), Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) ja Niilo Mäki Instituutin (NMI, oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehittämiskeskus) kanssa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään myös Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Verkostoitumista sekä tutkimuksen sovellettavuutta on edistetty Keski-Suomen maakuntahallituksen myöntämällä rahoituksella "Brain Innovation Network" (BIN) 2012-2015. BIN-toiminnan pohjalta käynnistyneet tutkimustiedon hyödyntämiseen keskittyvät toimet jatkuvat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeessa "Aivotiedon jalostamo - tutkimustiedosta asiantuntijuuteen".

Aivotiedon jalostamo -hankkeen tavoitteena on muodostaa Monitieteiseen Aivotutkimuskeskukseen palveluympäristö, jossa tutkimustietoa jalostetaan eri kohderyhmiä varten. Palveluympäristön keskeisiä fokuksia ovat aivo- ja ihmistieteellisen tutkimuksen tietämyksenhallinnan ("knowledge management") lisääminen, tiedon asiantunteva suodattaminen eri tarpeiden näkökulmasta sekä konkreettisten tutkimusedellytysten tuominen lähemmäksi niitä hyödyntäviä tahoja. Lisätietoja Aivotiedon jalostamon nettisivuilla.

Aivotutkimuskeskuksen toimintaa kehitetään palvelemaan alueellisesti vahvoja osaamisaloja, jotka ovat myös Jyväskylän yliopiston keskiössä eli oppiminen, opetus ja kehitys sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi.