Tervetuloa tutkijoiden yöhön 30.9.2016: psykologian laitoksella teemana aivot!/Welcome to European Researchers' Night on 30 September 2016!

Tutkijoiden yö järjestetään syyskuun viimeisenä perjantaina (30.9.2016) yhtä aikaa noin 300 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Suomessa tapahtumaan voi osallistua kolmellatoista eri paikkakunnalla. Tutkijoiden yössä lapset, aikuiset, nuoret ja vanhukset pääsevät tutustumaan tieteeseen työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen ja laboratoriovierailujen kautta. Tämän vuoden teema on Muutos.

Tutkijoiden yön tapahtumat Jyväskylän yliopistossa ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapahtuman järjestämiseen on saatu kaksivuotinen rahoitus Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita.

Tule tutustumaan psykologian laitokselle:

Yhteyshenkilö: Jarno Mikkonen (jarno.e.mikkonen@jyu.fi)

Late Night with Aivot

Aika: 17:00 - 20:00 - Paikka: Kauppakeskus Forum, 2.krs

Aivokuvantamisen tuloksista ja aivojen toimintaa kuvaavista mittauksista kasattu taidenäyttely. Tutkija-taiteilijat esittelevät omia teoksiaan ja keskustelevat yleisön kanssa.

Tieteen hissipuhepiste. Psykologian laitoksen aivotutkijat kertovat lyhyissä tietoiskuissa kansantajuisesti tutkimuksestaan.

AivoDisko. Musisointia aivojen ollessa DJ.

Prinssi Ruusunen ja muita satuja aivoista
Aika: 17:00 - 21:00 - Paikka: Mattilanniemi 6, Kärki-kiinteistö, MEG-aivotutkimuslaboratorio

Avoimet ovet silmänliike-, EEG- ja MEG-laboratorioihin. Yleisö toivotetaan tervetulleeksi seuraamaan ja ehkä osallistumaan tutkimuksiin. MEG-laboratoriossa voi seurata meneillään olevaa unitutkimusta.

Tutkijoiden yöstä enemmän täällä.

***

The European Researchers’ Night is held at the same time in around 300 cities across Europe on the last Friday of September (30 Sep 2016). This year it is possible to participate in the event in thirteen locations in Finland. Over the course of the event, children, adolescents, adults, and older people can get to know more about science through workshops, research meetings, lectures and laboratory visits. The theme of the European Researchers' Night 2016 is Change.

All European Researchers’ Night programme is free and open to all. The event takes place from morning till midnight. The event was granted two-year funding from the EU’s Horizon 2020 Programme, which finances European research and innovation projects.

Department of psychology:

Late night with brain

Time: 17:00 - 20:00 - Location: Kauppakeskus Forum, 2.krs

Hi-Res Brain images and figures of brain activity and morphology presented as an art exhibition. Artist-scientists will describe and discuss their work during the exhibition.

Short talks to general public. Department of psychology brain research people will describe their research in layman terms.

Disco with brain activity as the DJ.

Sleeping Beauty and other tales from the brain

Time: 17:00 - 21:00 - Location: Mattilanniemi 6, Kärki building, MEG laboratory

Open doors at eye-tracking, EEG and MEG laboratories. Public is invited to observe and maybe participate in experiments in the laboratories. Additionally, MEG laboratory will demonstrate an on-line sleep study.

More information and the whole programme here.