Aivojen muovautuvuuden hyödyntäminen kuntoutuksessa - recoveriX terapiamenetelmänä

Yrittäjä, fysioterapeutti Carita Nikkari, Fysio Center Jyväskylä Oy

RecoveriX- aivokuntoutusmenetelmä perustuu aivojen plastisuuden eli uudelleen muovautumisen hyödyntämiseen. Harjoittelulla pyritään uudelleenjärjestämään aivosoluja siten, että uusia ratoja rakentuu oikean ja vasemman aivopuoliskon välille. Laitteistolla harjoiteltaessa yhdistyy mielikuvaharjoittelu, näön kautta saatava palaute virtuaalikäsien liikkeestä sekä kuntoutujan oman käden liikkeen aiheuttava sähköärsytys.       

Yhtäaikaisten ärsykkeiden seurauksena aivosolujen uudelleenjärjestäytyminen tukee  motoristen toimintojen palautumista ja vähentää ei-toivottuja oireita. Menetelmä on kehitetty ennen kaikkea aivoverenkiertohäiriöiden terapiaan, mutta sitä voi käyttää kaikki sellaiset kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö.

recoveriX-harjoittelulla tähdätään toistaiseksi pääasiallisesti yläraajan motoristen toimintojen kohentumiseen, mutta sillä on todettu olevan vaikutuksia myös kävelyn laadun ja nopeuden kohentumiseen, keskittymisen parantumiseen, kielellisten ongelmien vähentymiseen, halvaantuneen puolen tuntoaistimusten parantumiseen ja sen huomioinnin lisääntymiseen, sairastumista edeltäneen persoonallisuuden palautumiseen sekä väsymyksen vähentymiseen. Kerron esityksessäni laitteiston toiminnasta, terapiaprosessista, sekä kokemuksistamme laitteen käytössä.

Jasmin recoveriX2.jpeg