Aivotutkimuksesta apua masennuksen parempaan diagnosointiin ja hoitoon

Yliopistotutkija, dosentti Piia Astikainen, JY

Masennus on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ja -taloudellisista ongelmista, josta kärsii lähes joka viides suomalainen elämänsä aikana. Masennuksen oireita ovat mm. surullinen mieliala, vaikeus kokea mielihyvää, syyllisyyden tunteet, muutokset ruokahalussa ja unessa. Varhainen masennusoireiden havaitseminen ja hoidon aloittaminen parantaa hoidon ennustetta. Tämän vuoksi aivotutkimuksella pyritään löytämään masennuksen varhaisia hermostollisia merkkejä. Lisäksi olisi hyödyllistä kyetä nykyistä tarkemmin erottelemaan erilaisia masennuksen alaryhmiä, sillä masennus ei ole yksi yhtenäinen sairaus. Tavoitteena on että aivotutkimustiedon avulla voitaisiin tulevaisuudessa valita kullekin potilaalle sopivin hoito ja ennustaa hoidosta hyötymistä. Tutkimusryhmässäni on selvitetty millaisia tiedonkäsittelyn muutoksia masennukseen liittyy ja tutkittu ennustavatko aivovasteet hyötymistä psykologisista lyhythoidoista. Puheessani kerron viimeaikaisista tutkimustuloksistamme näihin liittyen.

Piia Astikaisen tutkimusryhmässä käytetään EEG- ja MEG-menetelmiä masennukseen liittyvässä aivotutkimuksessa. Kuvassa Piia Astikainen (oikealla) asettaa EEG-mittausverkkoa tutkimusavustajana Astikaisen ryhmässä toimineelle Saara Järveläiselle. Kuva Petteri Kivimäki.

Piia Astikaisen tutkimusryhmässä käytetään EEG- ja MEG-menetelmiä masennukseen liittyvässä aivotutkimuksessa. Kuvassa Piia Astikainen (oikealla) asettaa EEG-mittausverkkoa tutkimusavustajana Astikaisen ryhmässä toimineelle Saara Järveläiselle. Kuva Petteri Kivimäki.