Aivotutkimus kielenoppimisen edistäjänä

Tutkijatohtori Kaisa Lohvansuu, JY

Sujuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä vieraiden kielten hallinnan merkitys on yhä keskeisempää modernissa yhteiskunnassa. Niiden merkitys on jo niin suuri, että heikommat taidot omaavat henkilöt ovat jopa vaarassa syrjäytyä. Yleisin syy heikkoon luku- ja kirjoitustaitoon on kehityksellinen lukivaikeus eli dysleksia, jonka taustalla on aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Lukivaikeuden ja sen aivoperustan tutkimus on edelleen ajankohtaista. Uudet tutkimustulokset tuovat aina palasen kerrallaan lisää tietoa siitä, mitä tekijöitä lukivaikeuteen liittyy. Tähän mennessä on jo selvinnyt lukivaikeuden kompleksisuus: lukivaikeuden syyt ovat moninaisia, joten niin ovat myös tarvittavat kuntoutusmenetelmät. Lisäksi tiedetään, että mitä aiemmin kuntoutus voidaan aloittaa, sitä tehokkaampaa se on. Niinpä myös varhainen tunnistaminen on tarpeen. Esitelmässäni kerron tutkimustuloksista näihin kysymyksiin liittyen sekä siitä, mitä hyötyä tästä tiedosta on.

 

Kaisa_vauva.jpg

EEG menetelmällä on mahdollista tutkia aivan pientenkin lasten aivojen toimintaa. Kuva Petteri Kivimäki