NeuroHuuhaa: kuinka erottaa luotettava ja epäilyttävä aivotutkimukseen perustuva markkinointi

Yliopistonlehtori, dosentti Jan Wikgren, JY

Aivotutkimus on sana joka monelle tuo mieleen kalliit laitteet ja monimutkaiset biologiset järjestelmät, joista vain harvalla on hyvä tietämys. Toisin sanoen aivotutkimuksella on luotettavan ja objektiiivisen tieteen leima. Niinpä onkin houkuttelevaa ajatella että esimerkiksi tuote, jota käyttämällä on saatu aikaan mitattava muutos aivotoiminnassa on myös jollain tapaa erityisen luotettava. Puheessani keskityn aluksi ihmisen tapaan käsitellä tietoa ja erityisesti siihen miksi olemme otollista maaperää tällaiselle markkinoinnille. Lopuksi luomme silmäyksen aivotutkimuksen hohdolla markkinoitavan huuhaan tunnuspiirteisiin.

JYPsykologia_080.jpg