Osallistujia haetaan masennustutkimukseen

Tutkimme Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tiedonkäsittelyä masennuksessa. Haemme nyt sekä masennuksesta kärsiviä henkilöitä että kontrollikoehenkilöitä osallistumaan tutkimukseen. Käytämme menetelminä haastattelua, kyselylomakkeita ja kognitiivisia testejä. Lisäksi tutkimme tiedonkäsittelyä ja tunteiden viriämistä mittaamalla aivovasteita (EEG) ja autonomisen hermoston reaktioita. 

Saatatte sopia tutkimuksen masennusryhmän koehenkilöksi, mikäli olette 18–40-vuotias, oikeakätinen ja teillä on ollut viimeisen kuukauden aikana masennusoireita. Masennuksen oireita ovat esimerkiksi mielialan lasku, unihäiriöt ja ruokahalun muutokset. Tutkimukseen eivät sovellu henkilöt, joilla on muita psykiatrisia häiriöitä kuin masennus, neurologisia sairauksia tai alkoholi- tai huumeriippuvuus. Kontrollikoehenkilöihin pätee samat kriteerit, mutta heillä ei tule olla masennusoireita eikä aiempaa psykiatrista diagnoosia.

Tutkimus sisältää yhden noin 30 minuutin puhelinhaastattelun, kasvokkain tehtävän diagnostisen haastattelun (vain masennusryhmä) ja kolme noin 2-4 tuntia kestävää tutkimuskäyntiä. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Saatte kuitenkin halutessanne käyttöönne sykevälivaihtelun mittaukseen soveltuvan laitteen ja tuotamme teille kolmen vuorokauden mittaukseen perustuvan hyvinvointianalyysin.

Mikäli olette mielestänne sopiva tutkimukseemme ja kiinnostunut osallistumaan siihen, ottakaa yhteyttä tutkijaan puhelimitse (p. 040-8053509) tai sähköpostitse (masennusryhmä: depbrain@jyu.fi, kontrolliryhmä: depbrain-kontrollit@jyu.fi) lisätietojen saamiseksi ja puhelinhaastatteluajan sopimiseksi. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on dosentti Piia Astikainen.