Tutkimus

Aivotutkimuksella on pitkä historia Jyväskylän yliopistossa. Tällä hetkellä aivotutkimusta tehdään mm. psykologian, musiikkitieteen, terveystieteiden ja liikuntabiologian alueilla. Yhdistäviä teemoja ovat muutoksen kuvaaminen kehitykseen, ikääntymiseen ja oppimiseen, aivojen poikkeavan toiminnan tunnistamiseen sekä erilaisten interventioiden vaikutusten arvioimiseen liittyen. Keskeisiä tutkimuslinjoja ovat oppiminen ja kielen oppiminen, musiikin, liikunnan ja fyysisen harjoittelun sekä erilaisten terapioiden vaikutukset. Aivotutkimuksessa hyödynnetään yliopiston informaatioteknologian ja matemaattisen mallintamisen metodiosaamista.

Tutkimushaarat

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta

Physical Activity and Motor Control/Sport

Aivoja ei voi pitää erillisenä osana kehosta ja kehon toiminnoista. Yleisesti ymmärretään, että aivomme ohjaavat kehomme liikkeitä ja että kaikki tahdonalaiset toiminnat saavat alkunsa aivoista. On kuitenkin yhtä tärkeää muistaa, että kehon tila ja kehontoiminnot vaikuttavat myös takaisin aivoihin. Tutkimuskeskuksessamme yhdistämme korkean tason asiantuntemuksen fyysisen aktiivisuuden biologiasta aivotutkimuksen kanssa. Näin opimme ymmärtämään, miten eri aivojen alueet ja motorinen elimistö mahdollistaa eri liikkeen muodot. Erityisesti keskuksemme keskittyy tutkimaan, millaisia vaikutuksia fyysisellä aktiivisuudella on aivoihin, ja edelleen kognitioon ja aivoihin liittyvään terveyteen. 

Lue lisää >>

Oppiminen ja tiedonkäsittely

Learning and Cognition

Eräs aivojen peruspiirre on sen kyky muuttaa itseään reaktiona elämäntapahtumiin. Itse asiassa melkein kaikki henkilökohtaisessa elämässämme voidaan nähdä tuloksena oppimisprosesseista. Aivotutkimuskeskuksessa me tutkimme oppimista ja kognitiota kaikilla aivojen toiminnan tasoilla yksittäisistä neuroneista koko päähän. Oppimista tutkitaan havaitsemisen tasolta elämänmittaisten muistojen muodostumiseen asti. 

Lue lisää >>

Terveys ja hyvinvointi

Wellbeing and Health

Aivoilla on tärkeä rooli koko kehomme hyvinvoinnissa. Tiedetään että esimerkiksi masennuksesta kärsivät ihmiset tulkitsevat ympäröivää maailmaa tavalla joka voimistaa negatiivista minäkuvaa. Monitieteisessä aivotutkimuskeskuksessa tutkitaan mielenterveyden häiriöiden ja niiden estämiseen tarkoitettujen interventioiden ja aivojen välistä vuorovaikutusta.

Lue lisää >>

Yksilön kehittyminen

Development Across Lifespan

Vanheneminen vaikuttaa aivojen toimintaan. Mutta miten aivot vanhenevat ja millaisilla keinoilla voimme vaikuttaa aivojen toimintakyvyn säilymiseen? Aivotutkimuskeskuksessa tutkimme liikunnan, sekä kognition suhdetta eri-ikäisten koehenkilöiden aivoissa näkyviin muutoksiin.

Lue lisää >>