Aivostimulaatio

Brain modulation (square)Ihmisen aivotoimintaan voidaan vaikuttaa myös ulkoapäin.

TMS eli transkraniaalinen magneettistimulaatio on menetelmä, jolla aivokuorelle suunnataan hetkellinen voimakas magneettipulssi, joka saa aikaan kyseisen kohdan hermosolujen toimintaa, mikä taas johtaa esim. lihasten supistumiseen tai muutoksiin havaintotoiminnoissa. Jyväskylän yliopistossa on kaksi TMS-laitetta, joista toinen sijaitsee terveystieteiden ja toinen liikuntabiologian laitoksella.

Transkraniaalinen tasavirtaärsytys (tDCS) taas on menetelmä, jolla aivokuoren hermosolujen toimintakynnystä voi ohimenevästi laskea tai nostaa. Menetelmä ei tunnu miltään eikä saa aikaan näkyvää muutosta käyttäytymisessä, mutta sitä käytetään esim. tehostamaan aivokuoren toimintaa paikallisesti oppimistutkimuksessa. tDCS-laitteisto on sijoitettu psykologian laitoksen laboratorioiden yhteyteen.