Neurofysiologia

Neurophysiology (square)Aivot koostuvat miljardeista neuroneista jotka yhdessä muodostavat verkoston joka kontrolloi käyttäytymistämme. Muutokset tässä vuorovaikutteisessa verkostossa johtavat oppimiseen. Moderneilla tekniikoilla ei vielä täydellisesti pystytä kuvaamaan tässä verkostossa tapahtuvia muutoksia kallon ulkopuolelta. Käyttäytymisneurotieteen laboratoriossa on mahdollista tutkia psykologisia ilmiöitä eläinmalleilla. Täällä tehdään tutkimusta esim. oppimisen hermostollisen perustan selvittämiseksi.

Neurofysiologian laboratoriossa pystytään seuraamaan aivoaktivaatiota solutasolta hermosoluverkostoihin. Lisäksi aivoaktiviteettiin pystytään vaikuttamaan optogeneettisten laser-valojen avulla joilla pystytään joko hiljentämään tai voimistamaan halutuntyyppisten hermosolujen toimintaa.