Uutisia aivotutkimuskeskuksesta

Säröt saavat lentäjät oppimaan

Samalla aallonpituudella -niminen tutkimushanke on Ilmasotakoulun ja Firstbeat Technologiesin sekä JYU:n yhteinen. Sen parissa työskentelee tutkijoita kasvatustieteiden laitoksesta, opettajankoulutuslaitoksesta ja psykologian laitoksen Aivotutkimuskeskuksesta.

Etsimme tutkittavia kipuun liittyvään aivokuvantamistutkimukseen

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kivun kokemukseen ja kivun lievityksen vaikuttavuuteen liittyviä psykologisia ja hermostollisia tekijöitä. Lisäämällä ymmärrystä näistä piirteistä, on mahdollista tehostaa sairauksien ja kivunhoitoa huomioimalla tekijät yksilöllisesti hoitoa suunniteltaessa.